"Meloncholia ii" by Samridh Mukhiya $4,400

"Meloncholia ii"
pen & ink on paper, 24x36
Samridh Mukhiya

$4,400

 

"Meloncholia ii" by Samridh Mukhiya $4,400

$4,400.00
"Meloncholia ii" by Samridh Mukhiya $4,400

"Meloncholia ii" by Samridh Mukhiya $4,400

$4,400.00
Stock level 1 AVAILABLE
$4,400.00
"Meloncholia ii"
pen & ink on paper, 24x36
Samridh Mukhiya

$4,400